שאלות ותשובות למעסיקים

שאלות ותשובות

למי חייבים להפקיד לפנסיה?

 • עובד- מגיל 21
 • עובדת -מגיל 20

 

האם קיימת חובת הפקדה לעובד/ת שהגיעו לגיל 67 ?

 • עובדים חדשים– זכאים להפקדות פנסיוניות בהתקיים ל- 2 תנאים:
  • פוטרו/פרשו לפני גיל 67
  • אינם מקבלים קצבה חודשית (לא נלקחת בחשבון קצבת זקנה של הביטוח הלאומי)
 • עובדים קיימים: זכאים להמשך הפקדות פנסיוניות גם אם עברו את גיל 67.

 

ממתי?

 • עובד שאינו מבוטח בביטוח פנסיוני- לאחר 6 חודשים יבוצעו הפקדות (לא רטרואקטיבי)
 • עובד מבוטח בביטוח פנסיוני- לאחר 3 חודשים או עד סוף שנת המס (המוקדם מבניהם)- ישולם רטרואקטיבית מיום תחילת העבודה.

 

כמה?

סה"כ הפקדת עובד ומעסיק לפנסיה חדשה : 18.5%.
6% הפקדת עובד לתגמולים + 6.5% (ועד 7.5%)הפקדת מעסיק לתגמולים וא.כ.ע +  6% הפקדת מעסיק לפיצויים.

מהו הסדר מיטיב?

כל הסכם העסקה בין מעסיק לעובדיו אשר סך ההפקדות לתוכניות פנסיוניות עולה על 18.5% (הפקדות מינימליות לפנסיה- שנקבעו בצו הרחבה)

להלן החובות הפנסיוניות של המעסיק בהתאם לכל סטאטוס:

חופשת לידה:

 • עובדת רשאית להתחיל חופשת לידה החל מ- 6 שבועות לפני יום הלידה המשוער ולהשלים את היתר אחרי הלידה. סה"כ זכאית לחופשת לידה של 14 שבועות (בלידה של יותר מילד/ה אחד הארכה ל16 שבועות) .
 • אין להעסיק את העובדת ולשלם לה שכר בזמן חופשת לידה.
 • בזמן חופשת לידה נצברות לעובדת זכויות סוציאליות כגון: ימי מחלה, הבראה וותק לפיצוים.
 • בזמן חופשת לידה המעסיק ממשיך לשלם את תשלומים לתוכניות פנסיוניות ולהשתלמות.
 • הזכאות להמשך תשלומים מותנית במינימום 6 חודשי עבודה של העובדת לפני תחילת הריון.
 • בזמן חופשת לידה גם העובדת צריכה לשלם את חלקה במקביל להפקדות מעסיק.

 

 

 

שמירת הריון:

 • עובדת זכאית להמשך הפרשות פנסיוניות / קרן השתלמות- גם בזמן שמירת הריון

העובדת צריכה להעביר את חלקה במקביל להפקדות מעסיק- בתוכניות פנסיוניות/ קרן השתלמות

 • הזכאות להמשך הפקדות פנסיוניות מותנות ב:
 • העובדת זכאית לגמלת שמירת הריון מביטוח לאומי
 • המעסיק הפקיד לה כספים לתוכניות לפני שמירת הריון
 • העובדת שילמה את חלקה בזמן שמירת הריון
 • העובדת בעלת וותק של 6 חודשים אצל המעסיק (לפני תחילת הריון)
 • תשלומים ליצרנים בזמן שמירת הריון: בהתאם לשכר / ולשיעור ההפרשה- הרגיל שהיה משולם לעובדת בזמן שעבדה.

חל"ת

 • עובד/ת רשאים לצאת לחל"ת מבלי ניתוק יחסי עובד מעביד (בהסכמת מעסיק)
 • חל"ת יכול להיות ביוזמת מעסיק או ביוזמת עובד
 • העובד/ת זכאים לחזור לעבוד באותם תנאים שבהם עבד לפני היצאה לחל"ת
 • בתקופת חל"ת עובד/ת אינם זכאים לתשלום שכר- אך נשמרים יחסי עובד ומעביד.
 • המעסיק לא חייב להפריש כספים לתוכניות פנסיוניות של העובד או לקרן השתלמות (אלא אם הוסכם על כך בחוזה עבודה או בהסכם קיבוצי)
 • המעסיק צריך לדווח לגופים המוסדיים על יציאה לחל"ת
 • חשוב לבצע הסדר ריסק זמני בזמן זה כדי לא לפגוע בזכויות העובד/ת בזמן החל"ת

נכון להיום (שנת 2021) הפקדה מינימלית שמחויב המעסיק להפקיד לעובד היא: 6% לטובת פיצויים, והפקדת 6.5%-7.5%  לטובת תגמולי מעסיק כולל מימון לביטוח אובדן כושר עבודה עד 2.5% מהשכר.

על מנת שהעובד ייהנה מהפקדה גבוהה יותר לתגמולים (שהם בעצם הסכומים הנצברים לו כחסכון לפנסיה) מומלץ למעסיק לדאוג לתעריף א.כ.ע מוזל ואחיד המוכר בשם "תעריף מפעלי".

איך הדבר משפיע על צבירת החסכון הפנסיוני של העובד? נמחיש זאת בדוגמא:

עובד שתעריף א.כ.ע שלו היום הינו 1.5% מהשכר, המעסיק מפקיד על פי החוק 6.5% מהם מנכה חברת הביטוח 1.5% עבור ביטוח א.כ.ע ויתר 5% מופקדים לחסכון הפנסיוני של העובד. 

במידה והמעסיק דאג לא.כ.ע מפעלי בגובה של 1%- אותו עובד מרוויח עוד חצי אחוז כל חודש – שינותבו לחסכון הפנסיוני שלו: 6.5% פחות 1% עלות א.כ.ע= 5.5% מהשכר כל חודש מנותבים לטובת חסכון.- גידול של חצי אחוז בחודש! מדובר בסכומים לא מבוטלים לאורך השנים.

לדוגמה עובד בן 30 עם שכר 10,000 החוסך עוד 50 ₪ בחודש יגדיל את הצבירה הפנסיונית שלו בגיל 67 בסך של כ 40,000 ₪! עוד כ 200 ₪ לפנסיה החודשית.

חשוב לציין כי ביטוח א.כ.ע מפעלי, תקף לגבי עובדים המבוטחים בביטוחי מנהלים או בקופות גמל  בלבד. וזאת היות ובקרנות פנסיה – ביטוח א.כ.ע מהווה חלק מהתוכנית הפנסיונית,  ונקרא קצבת נכות, אם כי יש הבדלים בין א.כ.ע לקצבת נכות, אבל זה בתוכנית אחרת…

בעת קליטת עובד חדש בארגון, על המעסיק לדאוג לקבל הנחיה מפורטת: באיזה סוג ביטוח פנסיוני מעוניין לבצע הפקדות ובאיזה חברת ביטוח. בהתאם להנחיה זו מחויב המעסיק להעביר כספים בכל חודש עבור העובד.

את ההנחיה למעסיק מעביר העובד באמצעות סוכן הביטוח/ יועץ פנסיוני מטעמו.

במידה ולא הודיע העובד למעסיק לאן להעביר את הכספים, והגיע מועד הזכאות של העובד להפקדות פנסיוניות, יהיה חייב המעסיק לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות פנסיה שנבחרו כברירת מחדל מטעם משרד האוצר או באחת מקופות הביטוח שנבחרה עי' המעסיק באמצעות מכרז.

ההנחיות מעוברות למעסיק באמצעות טופס ה'1 המוכר גם בשם : מבנה תיק/ טופס קוביות

חשוב לשים לב כי הטופס ממולא בהתאם להסכם העסקה של העובד, לקיום/ אי קיום סעיף 14 אצל המעסיק, שתאריך מועד תחילת ההפקדות מתאים להסכם העובד או לחוק, וכי המסמך מולא בהתאם לשכר לתנאים סוציאליים של העובד. ולבסוף כאשר לעובד יותר מתוכנית אחת פנסיונית, חשוב כי יציין העובד גם כיצד לנהוג גם בעת גידול שכר עתידי, על מנת לדעת מהיום כיצד תתבצע חלוקת גידול השכר בין התוכניות .

בפוליסות ביטוח של העובד קיים סעיף המחייב אותו לעדכן את חברת הביטוח בשינויים שיכולים להשפיע על התחייבות חברת הביטוח לתשלום תביעה כמו: אובדן כושר עבודה או ביטוח למקרה פטירה. לעיתים קיימים שינויים שאמורים לייקר את התעריף , לדוגמא: גידול בשכר העובד, שינוי עיסוק למסוכן יותר , אימוץ תחביב מסוכן .  ולעומתם קיימים שינויים שיכולים להוזיל את התעריף לדוגמא: הפסקת עישון, מעבר לעיסוק לא מסוכן, הפסקת תחביב מסוכן .

חבות הדיווח אמנם חלה על העובד, אך כמעסיק – ברוב המקרים- השינויים הללו מובאים לידיעתכם,  ומשכך אנא הסבו את תשומת לבו של העובד ליצירת קשר עם סוכן הביטוח לטיפול בדיווח על השינויים.

במידה ועובד היה מחויב לדווח על שינוי ולא דיווח עליו, המשמעות לעיתים היא כי יקבל פיצוי נמוך ממה שהיה יכול לקבל או לא לקבלו בכלל!!

לצד חובת דיווח לצורך עדכון תעריף לביטוח קיים, חשוב גם להפנות את העובד לסוכן הביטוח כדי לעדכן אם חל שינוי בסטטוס המשפחתי שלו כמו : חתונה, הולדת ילדים, גירושין וכו'

במצבים אלו חשוב שידאג העובד לעדכון המוטבים בפוליסות הביטוח, ולרכישת סכומי ביטוח שיתאימו למצבו החדש.

אז הוזמנתם לחתונה של העובד? מזל טוב

אל תשכחו להפנות אותו לפגישה עם סוכן הביטוח!

בהפסקת העסקה של עובד מחויב המעסיק במילוי טופס 161 . טופס זה משמש כהודעת מעסיק לרשות המיסים על ניתוק יחסי עובד מעביד, ומסדיר את נושא זכויות העובד לעניין כספי פיצויים.

להלן 2 טיפים חשובים למילוי נכון של טופס 161 :

 • בטופס קיים שדה "משכורת חודשית" ושדה "שכר עבודה"– שימו לב כי המספרים בשדות אלו לא אמורים להיות זהים…
  בשדה משכורת חודשית – ימולא שכרו החודשי של העובד למעט תשלומים ששולמו לו לכיסוי הוצאו ושווי שימוש ברכב צמוד. השכר בשדה זה יכול להיות גבוה מהשכר שיצוין בשדה "שכר עבודה"- בו יצוין השכר המשמש לקביעת זכאות העובד לפיצויים.
 • סעיף יא'- "חישוב סכום המענק הפטור/ החייב וניכוי מס במקור"

 

בסעיפים 3-5 מבוצעת התחשבנות המס על הפיצויים, אותם ימלא המעסיק רק במקרים ש:

 • העובד מילא טופס 161 א'
 • העובד לא פרש במהלך תקופת העבודה ממעסיקים נוספים
 • במקרה שסך כל מענקי הפרישה שמקבל העובד אינם עולים על תקרת הפטור (12,340 ₪ לשנת עבודה) ומענקי הפרישה משולמים ע"י מעסיק ומשלם אחד נוסף לו, סכום המענק הפטור ממס משולם באמצעות משלם אחד- ועל יתר הכספים ינוכה מס מירבי, סכום המענק הפטור משולם עי' משלם אחד וכל יתר המשלמים הם קופות לקצבה- והעובד בחר ברצף קצבה על כולם.

לבסוף חשוב לדעת כי המעסיק מחויב למלא טופס 161 לעובד גם אם העובד לא מילא טופס 161א – במקרה כזה לא מחויב המעסיק לחשב את הפטור על הפיצויים ויפנה את העובד לפקיד שומה.

נכון לשנת 2021 – מחויב כל מעסיק לו 10 עובדים ומעלה לדווח לחברת הביטוח על הפקדת תשלומים לקופות הגמל של העובדים באמצעות ממשק ממוכן בצורה של מבנה אחיד- הנקרא גם בשם "ממשק מעסיקים"

 

החל מפברואר 2022- מחויבים גם מעסיקים בין 3-10 עובדים

והחל מיוני 2022 – יחויבו גם מעסיקים עם פחות מ3 עובדים

 

הדיווח מתחייב למספר נתונים חשובים:

 1. פרטים של העובד: פרטים אישיים, שכר להפקדות פנסיוניות, ופירוט תשלומים פטורים ולא פטורים (לעובדים בעלי שכר גבוה).
 2. פרטים לגבי ההפקדה: פרטים מדויקים של הקופה הפנסיונית אליה מפקיד המעסיק ופרטים לגבי אופן התשלום: העברה בנקאית/ שובר תשלום/ צ'ק.
 3. דיווח על הפסקת העברת כספים לטובת עובד: במקרה של סיום העסקה, יציאה לחל"ת, וכו'

 

כל מעסיק יבחר את הגורם המתפעל- שהוא הגוף המטפל בכל נושא התשלומים עבור תוכניות הפנסיוניות של העובדים, ובמקביל לגורם המתפעל יש לעבוד בשיתוף פעולה מול סוכן הביטוח של העובד וזאת לטובת טיפול ברג'קטים המתקבלים מהיצרנים – במסגרת דוח היזון חוזר ששולחים היצרנים למעסיק  ובו או מאשרים קבלת הכספים ופיזורם בתוכניות העובד בצורה תקינה, או בקשה לתיקונים או השלמות הנדרשות להסדרת ההפקדות.