Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אשראי והלוואות

במשגב נוכל לסייע לך בתחום האשראי בשני תחומים מרכזיים: ייעוץ אשראי (מה כמה, לאיזה טווח) מכרזי מחיר (מציאת החלופה הזולה והיעילה ביותר לקבל האשראי). במשגב מענה לכל סוגי האשראי לאנשים פרטיים (צרכני) ועד עסקים בינוניים וגדולים. מרחב הפתרונות שלנו, מתחיל מאשראי ללא בטוחות וללא ערבים ועד משכנתאות והלוואות מגובות אחרות. חשוב לדעת, האשראי יהיה זול יותר כאשר קיימת בטוחה ברת שיעבוד עבור המלווה. על ידי עבודה נכונה עם תיק הנכסים של הלקוח, אנו יודעים במשגב לאפשר קבלת אשראי בתנאים מיטביים גם כנגד הנכסים הפנסיוניים. 

מהם שני סוגי האשראי המוצעים במשגב: 

אשראי עסקי 

כל עסק זקוק לאשראי כדי לממן את פעילות התרחבות, ניצול הזדמנויות עסקיות וכדומה. חברות הביטוח, איתם אנו עובדים, הם ספקי אשראי חוץ בנקאי מובילים. אנו במשגב, נעמיד לרשות העסקים את מערך הקשרים הנרחב שלנו עם חברות הביטוח במטרה לבחון חלופת אשראי אטרקטיבית. ללקיחת אשראי מגופים מוסדיים יתרונות רבים. המרכזי בהם יהיה הגמישות ותפירת מתווה אישי לעסק. חשוב לציין, שמדובר לרוב בהלוואות שנועדו לעסקים בינוניים וגדולים. 

 

אשראי צרכני 

בחייה של משפחה, מתעורר לעיתים הצורך בלקיחת הלוואה. זה יכול להיות עקב אירוע משמח כמו חתונה, רכישת רכב או בעקבות אירוע בלתי צפוי הנטייה הדורש משאבים כספיים ואפילו רכישת דירה חדשה (לשיפור דיור או להשקעה).  רבים אינם יודעים שחברות הביטוח מציעות אשראי צרכני לטווחים השונים, משכנתאות וסוגי הלוואות רבות אחרות. פעמים רבות, יהיו העלויות והריביות העסקת אשראי כזו, זולים משמעותית מאלו המוצעים בבנקים. 

יתרה מזאת, כאשר ללקוח חשבון (פנסיה, גמל או השתלמות) המהווה בטוחה, הריביות יהיו הזולות ביותר הזמינות בשוק. 

במשגב, אנו מציעים פתרונות מימון הכוללים את מרכיב הייעוץ ומציאת ספק. העמדה שלנו מאפשרת לבחור בין בנקאי, חוץ בנקאי או שימוש בחשבון פנסיוני או פוליסת השקעה כבטוחה. 

חשוב לדעת, לקיחת הלוואה כנגד חשבון או קופה תהיה לרוב החלופה הזולה ביותר בשוק. אך קיימים מספר תנאים לזכאות לקבלת הלוואה. העיקריים שבהם יהיו: 

  • וותק של 3 שנים בקופה  
  • ביטוח מנהלים- אם הינך עמית שכיר יש לוודא קבלת חתימת המעסיק 
  • שיעור קבלת הלוואה מקסמילי מתוך היתרה בחשבון או בקופה 
  • פוליסות במעמד שכיר- באפשרותך לקבל הלוואה עד ל50% מהצבירה בפוליסה 
  • פוליסות במעמד פרטי- באפשרותך לקבל הלוואה עד 70% מהצבירה בפוליסה 
  • מאפייני ההלוואה 
  • תקופת ההלוואה- עד 5 שנים ולעיתים ניתן להגיע גם ל-7 
  • ניתן להגידר תקופת גרייס – דחיית תחילת מועד החזרת ההלוואה 
  • החזרי ריבית בלבד (בלון) – ניתן להגדיר הלוואה בה הקרן תוחזר במלואה בתום תקופת ההלוואה. לרוב יהיה זה מצב בו החשבון כנגדו נתנה ההלוואה הופך להיות נזיל 
  • ללא תפיסת מסגרת אשראי – הלוואות אלו אינן נספרות במסגרת האשראי המוקצת ללקוח בבנק
הלוואות

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444