Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ביטוח דירה ומשכנתא

דירה שבבעלותנו היא כנראה הרכוש היקר ביותר שנצבור במהלך חיינו ולכן חשוב שנגן עליה באמצעות ביטוח מתאים שיכסה מפני נזקים העלולים להיגרם למבנה ולרכוש. 

ביטוח דירה הוא שם כללי למספר סוגי ביטוחים:

  • ביטוח מבנה – מכסה נזקים למבנה כנגד הסיכונים המנויים בפוליסה כגון אש, התפוצצות, פריצה וכד'.
  • ביטוח תכולה – ביטוח לרכוש המבוטח כנגד הסיכונים המנויים בפוליסה כגון אש, התפוצצות, פריצה וכד'.
    ניתן להרחיב את הביטוח שיכלול דברי ערך כגון תכשיטים ויצירות אומנות.
  • ביטוח משכנתא – ביטוח אשר הבנק המשעבד מחייב את מקבל ההלוואה לרכוש ולרוב כולל בתוכו ביטוח חיים ומבנה יחד. הפוליסה תואמת את תקופת ההלוואה של המשכנתא. 
    אנו ממליצים לפנות למשגב לקבלת הצעה מתאימה לביטוח המשכנתא ולא לרכוש את הפוליסה באופן אוטומטי באמצעות הבנק בעלות גבוהה הרבה יותר.

 

ברכישת ביטוח דירה יש לשים לב כי הפוליסה מורכבת ממספר פרקים ויש להתאים לכל לקוח את הכיסויים המתאימים לו כגון: אחריות כלפי עובדי משק בית, עסקים ביתיים, רכוש מיוחד או בעל שווי רב, מערכות סולאריות, בריכות וגינות מעוצבות, שוכרים וכד'.

ביטוח דירה ומשכנתא

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444