Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ביטוח חיים

ביטוח חיים מכונה גם ביטוח ריסק וכולל פיצוי כספי למוטבים במקרה מוות מוקדם של המבוטח.

המטרה העיקרית לרכישת ביטוח חיים היא הבטחת מקור פרנסה למשפחה במקרה מוות כדי לשמר ככל שניתן את רמת החיים של המשפחה.

כיוון שמוות של אחד המפרנסים במשפחה הוא בלתי צפוי, בעת עריכת הביטוח כדאי לקחת בחשבון שיקולים כמו מספר הילדים, גיל הילדים, גובה ההכנסה של המפרנס היחיד שנותר, הוצאות שגדלות כתוצאה מהמקרה הטרגי (עזרה כספית בטיפול בילדים, אבדן ימי עבודה, טיפול פסיכולוגי וכדומה), צרכים עתידיים של הילדים (לימודים, חתונות, סיוע לרכישת דירה ועוד).

ישנם סוגים שונים של ביטוחי חיים: כאלו המעניקים סכום כסף חד פעמי, כאלו המעניקים קצבה לילדים עד להגיעם לגיל 18 וביטוחי חיים המכילים מרכיב של חסכון.

ניתן לרכוש ביטוח חיים בסכומי ביטוח משתנים אך חשוב לוודא שקיימת הלימה בין סכום הביטוח לצרכי המשפחה במקרה של מוות.

אנו במשגב נדע להתאים עבורך את הכיסוי המתאים לצרכייך האישיים וכן להתאימו לשלבי החיים המשתנים (להוסיף במקרה של לידת ילד נוסף, למשל, או להפחית בגלל גידול בחסכונות או נכסים נוספים).

חשוב לדעת: ההבדל בין ביטוח חיים לבין ביטוח חיים למשכנתא הוא עצום. למרות הדמיון בשמות, ביטוח חיים למשכנתא אינו מבטיח פיצוי כספי למשפחה במקרה מוות, אלא מבטיח לבנק כי יקבל את יתרת החוב כלפיו.

ביטוח חיים

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444