Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ביטוח עסק

עסק הוא הרבה מעבר למקום עבודה!

העסק הוא מקור פרנסה – לבעלים, לעובדים וללקוחות שבקשרי מסחר.
כל פגיעה בעסק עלולה להוביל להפסד כספי ניכר, לפגיעה בלקוחות, במוניטין ואף לפגוע בהמשך פעילות העסק.

לנו במשגב יש את הידע והניסיון להתאים עבורך את הכיסוי הביטוחי הנדרש אשר יתאים לפעילות ולמהות העסק וכזה אשר יגן מפני הסיכונים הרלוונטיים במקרה של אירוע ביטוחי, וזאת על מנת להחזיר את העסק לפעילות מלאה בהקדם ועם מינימום פגיעה.

אנו מבטחים בהצלחה מזה עשרות שנים חברות מהקטנות ועד הגדולות במשק.
עם השנים הפכנו שותפים להצלחה של הלקוחות העסקיים שלנו, ראינו כיצד הם צומחים, גדלים, מתפתחים ומשרתים בהצלחה את לקוחותיהם.
ידענו להתאים עבורם בכל שלב וצעד את הכיסוי הביטוחי ועמדנו לצידם בניהול תביעות מורכבות לשביעות רצונם.

 אנו במשגב מציעים מגוון ביטוחי רכוש וחבויות לעסקים גדולים: רכוש ואובדן רווחים,  ציוד אלקטרוני, צד ג', חבות מעבידים, ביטוח אחריות מקצועית, חבות מוצר, ביטוחי דירקטורים ונושאי משרה, אחריות מקצועית ומוצר, ניסויים קליניים ועוד.

ביטוח סייבר לעסקים

מתקפות סייבר על עסקים הופכות בשנים האחרונות לשכיחות ותכופות יותר וטומנות בחובן סכנות לעסק כגון: שיבוש מערכות חשמל, סחיטה, חשיפה לסודות מסחריים ועוד.
עסק אשר נמצא קורבן למתקפת סייבר עלול למצוא את עצמו בסכנה קיומית ובחוסר יכולת להתמודד אל מול הלא נודע.
פוליסת סייבר אשר תותאם לצורכי העסק תוכל להעמיד לרשותך ליווי של צוות מומחים, תעניק לך הגנה מפני נזקים לצד ג' ואובדן הכנסות לעסק.

16003495_abir_fb

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444