Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ביטוח פנסיוני

החיסכון לפנסיה בישראל הוא בגדר חובה על פי חוק – לשכירים החל משנת 2008, ולעצמאים החל מ-2017.
חובת הפרשה לביטוח פנסיוני חלה לגבי עובד שמלאו לו 21 שנה ולגבי עובדת שמלאו לה 20 שנה. החוק מחייב כל מעסיק לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני (תגמולים ופיצויים) המתבצע באמצעות הפרשות גם של העובד וגם של המעסיק לביטוח הפנסיוני של העובד.

עבור תא משפחתי ממוצע בישראל, אפיק החיסכון הפנסיוני, יהיה הנכס הכלכלי המשמעותי והחשוב ביותר שברשותם (כ-2.5 משווי דירת המגורים של המשפחה).

גם אם זה נראה רחוק, גיל הפרישה יגיע בסוף ולכן, חיסכון נכון וניהול אחראי כבר בשלבים המוקדמים יבטיח לכם הכנסה ראויה והולמת ברגע הפרישה.

מלבד הביטחון הכלכלי שקרן הפנסיה/ביטוח מנהלים מעניקים ישנם מרכיבי ביטוח:

  • מוות – במקרה של מות העובד או הפנסיונר משולמת פנסיית שארים לשאריו.

בן/ת הזוג יקבלו קצבה למשך כל חייהם, ילדים יקבלו גמלה עד להגיעם לגיל 21. ילדים שלא מסוגלים לכלכל את עצמם זכאים לגמלה לכל חייהם.

  •  נכות – מכונה גם אובדן כושר עבודה. מבטיח קצבה חודשית המשולמת במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של העובד עקב מחלה, תאונה וכד'.

הכיסוי במסגרת קרן הפנסיה מצומצם יותר מהכיסוי הקיים בביטוח אובדן כושר עבודה. כיסוי הנכות בקרן הפנסיה אינו כולל כיסוי לעיסוק הספציפי של המבוטח טרם הפגיעה. יש כיסוי משלים לקרן הפנסיה (מוצר חדש) שבא להשלים את ההגנה על עיסוק ספציפי.

על מנת לאפשר לכל עובד/ת לפרוש בכבוד ולהינות מהזמן הפנוי שנוצר בזמן הפרישה, פנה עוד היום למומחים של משגב!

פנסייה

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444