קופות גמל ופנסיה

במשגב נסקור את התוכנית הפנסיונית של העובד : קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ונבחן את התאמתם לצרכיו הכלכליים והמשפחתיים : מידת הקרבה לגיל הפרישה, מידת הסיכון שהוא מוכן לקחת על עצמו וכו'.

מבחינת המעסיק– במשגב נספק למעסיקים תשתית יעילה להעברת התשלומים לקופות. תקנות המפקח על הביטוח קובעות כי על המעסיק להעביר את התשלומים לקופות, לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד תשלום השכר בפועל או עד ה-15 לחודש, המוקדם מביניהם. קופת גמל תקבל תשלומי עמית שכיר כאמור בתקנה 19 (ב) במזומן. התשלומים ייגבו באמצעות המעסיק, אשר ינכה אותה ממשכורת העמית-השכיר בעת תשלומה ויעביר אותם לקופת הגמל במועד התשלום. התיקון קובע, כי מעסיק אשר לא ישלם את תשלומיו הוא ואת תשלומי העובד בזמנם, ישא בריבית פיגורים, שלא תפחת משיעור ריבית הפיגורים כפי שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מעת לעת.

על מנת לייעל את תהליך הגבייה ולקצר את התהליך מעמידה משגב לרשות המעסיקים חשבון נאמנות המנוהל על ידה ומפוקח ע"י רו"ח, בהתאם לתקנות המפקח על הביטוח.
המשמעות האופרטיבית למעסיק היא, כי בעת ביצוע המשכורות החודשיות עבור העובדים ניתן להעביר אלינו קובץ אקסל הכולל שכר והפרשות ע"פ הרכיבים השונים של העובדים וחלוקה לפי קופות ומשגב תפיק עבורך דו"ח גבייה יזום.

היתרונות של דו"ח הגבייה היזום שמופק ע"י משגב : מערכת משגב מנהלת את הפוליסות כפי שהן מנוהלות בקופות השונות, קרי בחלוקה לפי פיצול ההפרשות לכל פוליסה ולכל קופה. משגב מכתיבה לקופות השונות כיצד לפצל את התשלומים והקופה פורעת את הכסף בהתאם להנחיות משגב. תשלום מדויק עבור רכיב אובדן כושר עבודה הינו הכרחי לצורך שמירה על הכיסוי ביטוחי של העובד, ביצוע התאמות ותיקונים בטרם ביצוע ההפקדה מזרז את תהליך העברת הכספים ומונע פיגורים, החזרות ועיכובים מול הקופות. הכסף מועבר בהעברה בנקאית לחשבון הנאמנות של משגב ומשגב תבצע העברות בנקאיות לקופות הביטוח והפנסיה בהתאם לדוחות ההתפלגות שהוכנו מראש, לצורך הפקדת הכספים בקופות, לא יאוחר מ-5 ימי עסקים מיום הפקת הכסף בחשבון הנאמנות.

קופות גמל ופנסיה

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן