ביטוח לעסקים

ביטוח עסק מספק למעסיק את ההגנה המלאה והמקיפה מפני כל תרחיש אפשרי לאורך חיי הפעילות העסקית. תרחישים רבים עלולים לגרום לנזק כספי/ אובדן מידע ולשם כך מומלץ בראש ובראשונה להיות מודעים להיקף החשיפה בבית העסק ולתת להם מענה מקצועי ומקיף.

כל בעל עסק מעוניין להתרכז ביום יום בתחום עיסוקו העיקרי ולדעת כי הוא מוגן ומוכן לכל תרחיש אשר עלול לפגוע בו, הן מבחינה כלכלית, הן מבחינת מוניטין והגנה מקצועית. לשם כך נדרשת היכרות עם מגוון החשיפות הייחודיות בכל עסק והרכבת תוכנית ביטוח אשר תיתן מענה מדויק ומהיר בשעת הצורך.

סוגי ביטוחי עסק שכיחים:

  • ביטוח רכוש- כיסוי המעניק הגנה לנזק ברכוש העסק (נזקי אש, נזקי טבע, וכו').
  • חבות מעבידים- כיסוי המעניק הגנה לנזקים גופניים שנגרמו לעובדים כתוצאה מעבודתם בעסק.
  • ביטוח צד ג'- כיסוי המעניק הגנה לנזקים שנגרמו לצד ג' (לקוח/ספק/אורח) במהלך שהותם בבית העסק.
  • ביטוח סייבר- כיסוי המעניק הגנה במקרה של תקיפת סייבר ופריצה למאגרי המידע של בית העסק.
  • ביטוח אחריות מקצועית- כיסוי המעניק הגנה במקרה של נזקים לצד ג' בעקבות שימוש בשירותי העסק.
  • ביטוח חבות מוצר- כיסוי המעניק הגנה לנזקים שיגרמו מוצרי העסק לצד ג' .
  • ביטוח דירקטורים- כיסוי המעניק הגנה לדירקטורים ונושאי משרה בעסק מפני תביעות הנובעות מתפקידם.
  • ביטוח צמ"ה- כיסוי המעניק הגנה לציוד מכני והנדסי של בית העסק.

מומלץ לכל בית עסק לבדוק את צרכי הארגון ולהכיר את מגוון הכיסויים שייתנו מענה לצרכים אלו. הכיסויים המומלצים הינם בהתאמה אישית לכל בית עסק תוך מתן מענה בזמן תביעה למיצוי הזכויות בפוליסות.

ביטוח לעסקים

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן