ביטוח מנהלים

ישראלים רבים, שכירים ועצמאים כאחד, נהנים מביטוחי מנהלים המהווים תוכניות לחסכון פנסיוני עבור העובדים. תכנית ביטוח מנהלים מהווה אפיק חסכון המיועד לימי היציאה לגמלאות (במקביל לקופת גמל וקרן פנסיה) . לתכנית זו מפקידים  המבוטח והמעסיק אחוזים קבועים מהשכר החודשי.סכומים אלו בגיל הפרישה יומרו לקצבה חודשית וניתן בתנאים מסויימים להוון קצבה לסכומים חד פעמיים.. כמו כן, ביטוח מנהלים יכול לכלול מרכיב ביטוח חיים וניתן להוסיף לו גם ביטוח עבור אובדן כושר עבודה, תוך התאמה לצרכים השונים של כל אדם. יש לציין כי למרות היותו נפוץ מאוד בישראל אנשים רבים עדיין מתקשים להבין מה נותן ביטוח זה, מהן ההפקדות המותרות ומה משפיע על גובה הקצבה בגיל פנסיה. . על מנת לסייע לכם להתמצא, אנו במשגב מביאים לפניכם סקירה של התחום על היבטיו השונים.

 

מי יכול להפקיד לביטוח מנהלים? וכמה?

ראשית חשוב לציין כי על אף שמו, ביטוח מנהלים אינו מיועד רק למנהלים..כל עובד שכיר או עצמאי באשר הוא יכול לפתוח תכנית זו. אחוזי הפקדה מותרים- לעובד השכיר: הפקדות העובד לתגמולים: לרוב מפקידים עובדים 5% משכרם החודשי, ולא הרבה יודעים כי יכולים להגדיל זאת עד 7%  הגדלת גובה ההפקדה בהחלט משפיע ולעיתים באופן משמעותי -על גובה הפנסיה החודשית הצפויה בגיל פנסיה.הפקדות המעסיק לתגמולים: לרוב מפקידים המעסיקים 5% משכר החודשי של העובד. ובנוסף לכך מפקידים את האחוז הנדרש לשם רכישת ביטוח א.כ.ע לעובד. (עד 2.5%) כלומר למעסיק מוכרת הפקדה חודשית של עד 7.5% משכר העובד כאשר אחוז זה כולל בתוכו עלות אובדן כושר עבודה.ולכן אם לשם הדוגמא עלות א.כ.ע לעובד מסויים לחודש הינה 1% המעסיק מורשה להעביר עוד 6.5% לטובת חסכון פנסיוני לעובד. הפקדות המעסיק לפיצויים: בנוסף ל7.5% לטובת תגמולים, מוכרת למעסיק גם הפקדה לטובת מרכיב הפיצויים עד 8.33% משכר חודשי של העובדחשוב לציין כי עד שכר חודשי בגובה 4 פעמים השכר הממוצע במשק (כיום 37,040 ₪)  – ההפקדות מוכרות. אך כאשר עובד משתכר מעל שכר זה ימוסה כבר היום בתלוש בכל חודש בגין הפקדת המעסיק מעל התקרה הזו עובדים רבים אינם מודעים לזכות משיכות הכספים שהופקדו בביטוח מנהלים, חשוב להבין כי: כספי התגמולים שהמעסיק והעובד מפקידים- הינם סגורים ומיועדים לגיל פנסיה ומשיכתם בטרם עת תהיה חייבת במס. ומנגד כספי הפיצויים שמפקיד המעסיק מדי חודש, יוכלו לעמוד לרשות העובד למשיכה בעת סיום עבודה אצל אותו המעסיק. נציין כי לא מומלץ למשוך כספי פיצויים בעת עזיבת עבודה- הדבר יגרום להקטנת הסכומים הצבורים בקופה וממילא להקטנת הקצבה החודשית של העובד בגיל פרישה. אחוזי הפקדה מותרים לעובד עצמאי הינם: עד 16% משכרו בפועל ולא יותר משכר חודשי של 17,400 ₪ נכון לשנת 2015.

איך נקבעת הקצבה החודשית בביטוח מנהלים?

ישנם מספר פרמטרים הקובעים את גובה הקצבה החודשית שתשולם לעובד בעת פרישה לגמלאות: . ראשית, ככל שהמבוטח הפקיד סכומים גבוהים (הסכום כמובן תלוי בגובה השכר), וככל שהתחיל לחסוך בגיל צעיר יותר, ושמר על רציפות בהפקדות- עם מה שפחות הפסקות עבודה באמצע   וככל שנמנע מלמשוך את כספי הפיצויים בעת עזיבות עבודה- כך גדל בהתאם הסכום הצבור לזכותו בתוכנית. לסכומים שנצברו מצטרפות התשואות שהשיגה חברת הביטוחבכל שנות החסכון . מהסכומים שנצברו, מנוכים דמי ניהול ,המשולמים לחברה הביטוח. לבסוף, הקצבה החודשית עצמה נקבעת בנוסחה הבאה: סה"כ צבירה חלקי מקדם קצבה (מס' חודשים ממוצע לתוחלת חיים) = גובה הקצבה החודשית. נניח שנצברו 600,000 ₪ בפוליסה, ומקדם הקצבה הינו 200 – הקצבה החודשית תהיה 3,000 ₪ לחודש. יש לציין כי תכניות ביטוחי מנהלים שנפתחו עד שנת 2013 הבטיחו כבר בעת רכישת הפוליסה את גובה מקדם הקצבה, והחל משנת 2013 מקדם זה ייקבע רק בגיל 60 של הלקוח.

לפרטים נוספים על ביטוחי מנהלים

הייתה זו רק סקירה על קצה המזלג של ביטוח חיוני ובעל התאמה גמישה לצרכי החוסכים. למידע נוסף ולסיוע מקצועי בנושא, הינכם מזומנים לפנות אלינו במשגב בטלפון 03-9204462.

משגב סוכנות ביטוח

רוצה להישאר מעודכן? לחץ כאן להרשמה לניוזלטר שלנו

יצירת קשר


כל הזכויות שמורות למשגב סוכנות לביטוח הסדרים פנסיונים וחסכון בע"מ

עוצב ע"י BY Group

הידעת ?

בכל תביעה מכל סוג שהיא קיימת חשיבות רבה לדיווח מיידי על התביעה וזאת גם אם אין עדיין בידי התובע את כל המידע ו/או החומר שנדרש לצורך הגשת תביעה. על כל אובדן של רכוש, תכשיטים או דברי ערך יש לפנות למשטרה (ולא רק במקרה גניבה) ולדווח בסמוך לגילוי האובדן