מרכז המידע שלנו

השירותים שלנו

פוסטים אחרונים

האם ביטוח העסק מכסה את נפגעי הרכבת הקלה? – משגב

יעל גוטליב על ביטוח אובדן רווחים
ומדוע הוא לא רלוונטי לעסקים בתוואי הרכבת הקלה
פורסם  ב YNET 

העסקים הפועלים בתוואי הרכבת הקלה צפויים לתקופה לא פשוטה עקב צמצום משמעותי של פעילותם
כתוצאה מהפיכת אזורים שלמים לבלתי נגישים ללקוחות ומי אוהב לערוך את קניותיו בתוך אתר בניה.
המשמעות המידית היא כמובן ירידה בהכנסות , ואובדן רווחים ופרנסה.
ההחלטה להקים את הרכבת הקלה על כל המשמעויות הנגזרות הינה החלטת מדינה- מדינת ישראל
באמצעות משרד התחבורה הם היזם של העבודות המבוצעות באמצעות קבלנים וקבלני משנה.
מאחר ולא מדובר באירוע ביטוחי, (משמע נזק פיזי,פתאומי) לא ניתן לבטח את נזקי אובדן הרווחים של בעלי העסקים.
סביר להניח כי אם חלילה יפגע רכושם של בעלי העסקים פגיעה פיזית ,בתהליך העבודות
יוכלו בעלי העסקים לתבוע את נזקיהם בתביעות לגורמים הרלבנטיים בגין נזקים ישירים ועקיפים אותם
יצטרכו להוכיח.
תביעת הניזוקים תוגש נגד היזם מדינת ישראל ו/או משרד התחבורה ו/או הקבלן המבצע האחראי
הישיר לנזק שנגרם.
בטוח אובדן הרווחים אינו מיועד לנזקים הנגרמים עקב החלטת מדינה לבצע פרויקטים מסוגים שונים. דוגמת
פרויקט הרכבת הקלה.
בטוח אובדן הרווחים נסמך על פוליסת אש כתנאי למימושו.
צריך לקרות אובדן ו/או נזק פיזי לרכוש המבוטח בפוליסת הרכוש
הסיכונים המכוסים בבטוח אש הינם בין היתר- אש, נזקי נוזלים והתבקעות, נזקי טבע ורעידת אדמה (אם נקנו)
נזקי התנגשות (אימפקט),שביתות פרעות ונזק בזדון ועוד.
בטוח אובדן הרווחים –
יפצה את המבוטח בהתאם לאופן בו נערך הבטוח – מעבר לימי ההשתתפות העצמית, בהתאם לתקופת השיפוי
שנרכשה על ידי המבוטח, במידה ונרכש כיסוי לאובדן רווחים מלא- יכוסו הוצאות קבועות + רווח
אם לא, הוצאות קבועות בלבד.
כיסוי זה רלבנטי בעיקר לעסקים יצרניים בסדר גודל מסוים ובהתאם לצרכים מסוימים.- כשקיימת סבירות שלא
ניתן יהיה להמיר את אתר הפעילות ולהמשיך לייצר/לפעול ברמת הכנסה לא פחותה מזו שהעסק פעל בה
קודם לאירוע הביטוחי.
יתכן והמבטח ימצא דרך לאפשר לעסק שניזוק לבצע את תהליך היצור באתרים חלופיים באופן שהמבוטח
יוכל להמשיך לייצר , למכור ולהרוויח , מה שיקטין את החבות של המבטח בנושא אובדן הרווחים.
האופציות מגוונות בנושא זה ומאפשרות פתרון מתאים לעסק הרלבנטי.
פוליסת אובדן הרווחים אינה עומדת ברשות עצמה , היא סמוכה על פוליסת האש ואין אפשרות לרכוש אותה
ללא בטוח רכוש (קיימים כיסויים נוספים שניתן "להצמיד אליהם בטוח אובדן רווחים).
לא נראה שבעלי העסקים בתוואי הרכבת הקלה באזור המרכז, ימצאו פתרון ביטוחי מבין הבטוחים הקיימים
והמוכרים, כאופציה להחזר הוצאותיהם הקבועות ורווחיהם האבודים בתקופת העבודות הצפויות לשנים,
עקב הצמצום בנפח הפעילות עד הפסקת פעילות בתקופת העבודות.

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן