מרכז המידע שלנו

השירותים שלנו

פוסטים אחרונים

מדריך לקבלת פיצוי בעקבות נזקים לרכוש ולגוף במבצע "צוק איתן"

כתבה מאת יעל גוטליב
פורסם באתר Ynet ב 14.7.2014

וב Themarker ב 20.7.2014

 

מטח הטילים הבלתי פוסק בסוף השבוע האחרון שינה את תמונת המצב שהייתה עד היום ללא נזקים משמעותיים-
הפיצוץ בתחנת הדלק באשדוד, והפגיעות הישירות בבתים וברכבים הביאו לפצועי גוף ראשונים ולפגיעות רכוש משמעותיות.
אנשים שעולמם נחרב עליהם באחת, כשנכנסו לממ"ד ויצאו להריסות.
בישראל למודת המלחמות ומבצעי הטרור, רוב הנזק מכוסה כידוע, על ידי מס רכוש, בטיפול יעיל ומהיר בעוד חברות הביטוח מחריגות פעולות איבה, טרור ומלחמה מביטוחי הרכב והדירה.
אולם ישנם מקרים גם שמס רכוש לא מכסה את כל גובה הסכום,
וכאן יכולות להיכנס חברות הביטוח במידה ויש בבעלותכם ביטוח טרור.
יעל גוטליב, מנכ"לית משגב סוכנות לביטוח מצרפת כאן מדריך לנפגעים, מי אחראי על הפיצוי במקרים השונים,
ומה התהליך הדרוש לקבלת הפיצוי.

נזק לרכוש

רכב – פוליסת בטוח הרכב אינה מכסה נזקים עקב פעולות איבה, טרור, מלחמה
וכיו"ב. אם, כמו שקרה באשדוד, הרכב ספג פגיעה ישירה או נפגע, יש לפנות למחלקת פיצויים במס רכוש.
במידה וניתן לתקן את הרכב, שמאי מטעם מחלקת הפיצויים יאמוד את הנזק, ויאשר בכתב את התיקון ועלותו לפני ביצועו.
לאחר קבלת מסמך זה, בעל הרכב יוכל לגשת לכל מוסך עפ"י החלטת בעל הרכב.
הוא ישלם על התיקון והפיצוי ממס רכוש ומקרן הפיצויים יועברו לחשבונו.

דירה ותכולתה– הכיסוי הביטוחי עקב פעולות איבה, טרור, מלחמה וכיו"ב אינו מכוסה בפוליסה,
ולכן יש לפנות למס רכוש כדי שישלח שמאי שיאמוד את הנזקים ויגיע להסדר ספציפי לפיצוי.
מס רכוש ישלם את כל נזקי מבנה, עלויות התיקון או הקמה מחדש של חלק או יותר מהמבנה.
מס רכוש יפצה גם בגין חפצי הבית שניזוקו, לפי מחירון קבוע ועל פי מספר הנפשות המתגוררות
במקום. שווי הפיצוי יקבע עפ"י ערך התיקון של החפצים. אם אי אפשר לתקן את החפץ,
הפיצוי יהיה בגובה שוויו של חפץ ביתי חדש, הדומה ככל שניתן לחפץ שניזוק.
במידה ויש ברשותך סקר תכולה ומבנה שנעשה ע"י מעריך שנשלח מטעם הבטוח או
אחר, הוא יכול להקל על התהליך מול מס רכוש.
אין זכאות לפיצויים בגין – כסף מזומן, המחאות, חפצי אמנות, תכשיטים וכן, ביזה, שוד, פריצה לדירה, לאחר הפגיעה.

דיור חלופי– במידה והבית נפגע בפגיעה ישירה שאינה מאפשרת המשך מגורים, מס רכוש ו/או הרשות המקומית ישכנו את המשפחות לפחות לתקופת הימים הראשונים בבתי מלון או בדיור חלופי אחר.
במידת הצורך רצוי לפנות לאגף הרווחה של הרשות המקומית לקבלת עזרה.

נזק לעסק –בעוד מס רכוש מכסה עלויות פגיעה במבנה ומלאי, הוא אינו מכסה עלויות אובדן רווחים בימים אלה.
נכון למבצע "צוק איתן" הוחלט כי יישובי עוטף עזה – יקבלו פיצוי על נזק עקיף ויישובי המרכז יקבל פיצוי רק מי שנפגע ישירות.
זה המקום לפוליסת הביטוח המכילה כיסוי של ביטוח טרור , בוריאנטים שונים לפי המקובל
בחברות בטוח שונות. הכיסוי מאפשר בין היתר רכישת כיסוי לנזקים עקיפים שאינם מכוסים
במסגרת מס רכוש ומאפשר לרכוש כיסוי מעבר לכיסוי הניתן ע"י מס רכוש.
רכישה שיכולה להקל משמעותית על תהליך השיקום של העסק במקרה של נזק עקב
ארוע של פעולות איבה, טרור.

ובהרחבה:

פיצוי מס רכוש – במידה ונפגע העסק מטיל, בעל העסק צריך לפנות למס רכוש על מנת שישלח שמאי לאמוד את גודל הנזקים.
עליו להציג מסמכים שיוכיחו את בעלותו על העסק, הרכוש והמלאי בו, באמצעות דוחות כספיים
ו/או מסמכים שיוכיחו כי הציוד ו/או המלאי שלו.
בנוסף עליו להציג רשימת ציוד ומלאי שנפגע והערכת שווי שלהם.
בנזק למלאי יקבל בעל העסק פיצוי במלוא שווי עלות המלאי (ללא מע"מ).

מה לא מכוסה על ידי מס רכוש?

מס רכוש וקרן פיצויים אינם משלמים עלויות אובדן רווחים של העסק הסגור בימים אלה,
מלבד מי שנמצא 7 ק"מ מהגבול – אזור הספר על פי החוק.
הפיצוי לעסקים מרוחקים יותר בגין אובדן רווחים, יקבע רטרואקטיבית, עם סיום המבצע.
מס רכוש אינו משלם גם נזקי ביזה, שוד או פריצה שאירעו לאחר הפגיעה, וכן אובדן מאגרי נתונים האגורים במחשב ובתוכנות.

כאן בדיוק נכנס מקום פוליסת העסק – פוליסה רגילה אינה מכסה נזקי רכוש עקב פעולות איבה, טרור, מלחמה וכיו"ב,
אך עסק המבוטח בביטוח טרור יוכל לקבל פיצוי בגין ההפרש בין הנזק המשולם ע"י מס רכוש לבין עלות השיקום של הרכוש.

נזק לרכוש תושבים זרים
תושבים זרים בעלי רכוש בישראל זכאים לקבל פיצוי ממס רכוש וקרן הפיצויים
בהתאם לאותן הוראות חוק כפי שחלות על אזרחים ישראליים.

עוברי אורח- נזק לרכוש
עוברי אורח שיעברו באזור בו מתנהלות פעולות איבה וחפציו יפגעו, רשאי לפנות למס רכוש
שם יוערכו חפציו ויקבע הפיצוי.

ביטוח נסיעות לחו"ל-
הבעיה הנפוצה היא הצורך לבטל נסיעה מהרגע להרגע ובמקרים לא מבוטלים,
קנו המבוטחים את כל השירותים לנסיעה חודשים קודם לנסיעה ושילמו עבורם בחלקם או במלואם.
כל עוד לא הכריזה מדינת ישראל על מלחמה-לא יוכלו הנוסעים לקבל החזר עבור הכספים ששילמו קודם לנסיעה,
אם החליטו לבטל את הנסיעה עקב המצב.
יתכן שחברות יחליטו לנהוג אחרת כשמדובר בישובי אזור העימות – עוטף עזה, אשדוד, אשקלון ב"ש
וכדומה אך אין מידע על כך כרגע. מומלץ לפנות למבטח ולנסות , ולא לוותר.
מי שבן משפחתו מדרגה ראשונה (אב, אח) גוייס בצו 8 והמשפחה החליטה באחת לותר על הנסיעה –
צפוי לקבל את ההוצאות ששלם ומפסיד עקב הביטול.
חשוב להציג לחברת הביטוח בה רכשנו את ביטוח הנסיעות, אישורים על הסכומים ששולמו,
אישורים על סכומים שניתן לקבל חזרה לאחר בדיקה עם הגורמים הרלבנטיים (בכתב)
ואישורים על סכומים שהוחזרו ע"י הגורמים הרלבנטיים.

פגיעות גוף –פעולות איבה
נפגעת בפעולות איבה – הטפול הרפואי ימומן באמצעות המוסד לבטוח לאומי.
בהתאם לצורך ימשך הטפול מול המוסד לבטוח לאומי, לגופו של מקרה.

ביטוח פרטי מול ביטוח ממקום העבודה-
בטוח אובדן כושר עבודה וביטוח בריאות – בביטוחים אלה לא יכוסה בד"כ נזק פיזי בגין פעולות טרור ומלחמה,
למעט אם אתם הוספתם את הסעיף כך שפיצוי במקרים אלה תכלל
ההרחבה שתאפשר מימוש הפוליסה.
מי שמבוטח באמצעות פוליסת קולקטיב, בבטוח בריאות או בטוח אובדן כושר עבודה
קולקטיבי – מה שניתן לבדיקה ול המעסיק- יש לבדוק אם בוטל החריג או הוספה
הרחבה המאפשרת שימוש בבטוחים אלה במקרה של פגיעה פיזית או אובדן כושר
עבודה עקב פעולות איבה

בטוח סיעוד- אם חלילה, הפכתם סיעודיים כתוצאה מפגיעה של פעולת טרור ואיבה,
קיים כיסוי ביטוחי, כמובן, בכפוף לעמידה בתנאי הפוליסה להגדרת מצב סיעודי.

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן