מרכז המידע שלנו

השירותים שלנו

פוסטים אחרונים

משיכת כספי גמל מחשבונות קטנים ללא מס

לאחרונה אושר ע"י האוצר כי החל מ 1.3.2014 תותר משיכת כספים מקופות גמל שסכומם אינו עולה ע ל7000 ₪ ללא תשלום מס.
ע"פ נתוני האוצר כ-40% מסך החשבונות מקופות גמל (כ-3 מיליון חשבונות המהווים כ-1.5% מסך הכספים המנוהלים בקופות הגמל) הינם בעלי יתרות נמוכות ואינם פעילים.
העמיתים נמנעים מלמשוך קופות אלו בגלל המיסוי המוטל בעת המשיכה שעמד על כ-35%

לידיעתכם, בהתאם לחוזר החברות המנהלות יהיו חייבות לשלוח לכל עמית הודעה נפרדת הנוגעת לאפשרות לפדות את קופת הגמל ללא תשלום מס.

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן