מרכז המידע שלנו

השירותים שלנו

פוסטים אחרונים

פירוט מדרגות מס על הכנסות

תקרות לשנת 2014

 לשירותכם אנו מצרפים טבלה הכוללת פירוט של מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית ב- ₪

שעור המס

סכום מדרגות הכנסה חודשית

סכום מדרגות הכנסה שנתית

10%

עד 5,280 ש"ח

עד 63,360 ש"ח

14%

מ-5,281 ש"ח עד- 9,010 ש"ח

מ-63,361 ש"ח עד 108,120 ש"ח

21%

מ- 9,011 ש"ח עד 14,000 ש"ח

מ-108,121 ש"ח עד 168,000 ש"ח

31%

מ- 14,001 ש"ח עד 20,000 ש"ח

מ- 168,001 ש"ח עד 240,000 ש"ח

34%

מ- 20,001 ש"ח עד 41,830 ש"ח

מ- 240,000 ש"ח עד 501,960 ש"ח

48%

כל שקל נוסף מעל 41,830 ש"ח

כל שקל נוסף מעל 501,960 ש"ח

מס נוסף בשיעור 2%

כל שקל נוסף מעל 67,630 ש"ח

כל שקל נוסף מעל 811,560 ש"ח

 

הפקדה לקופת גמל עבור שכיר/בעל שליטה

 

נושא

תיאור

סכום

שנתי/חודשי

תקרת הכנסה מזכה לשכיר

תקרת המשכורת
בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר

8,700 ש"ח

חודשי

סכום זיכוי ממס מרבי

הזיכוי ממס הינו בשיעור 35%

211 ש"ח

חודשי

הוצאה מוכרת לפיצויים עבור בעל שליטה

סכום הפקדת פיצויים עבור בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס

12,360 ש"ח

שנתי

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה

תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה מקיפה חדשה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק שכר 18,178

 3,728  ש"ח

חודשי

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה

שווה ל- 19.83% משכר 18,800

 3,728  ש"ח

חודשי

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה

שווה ל- 18.33% משכר 20,382

 3,728  ש"ח

חודשי

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה

שווה ל- 17.5% משכר 21,302

 3,728  ש"ח

חודשי

4 פעמים השכר הממוצע במשק

תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה יוכרו לחברה כהוצאה בשנת המס ולא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד (רלוונטי גם עבור בעל שליטה)

36,356 ש"ח

חודשי

 

הפקדה לקרן השתלמות עבור שכיר/בעל שליטה

 

נושא

תיאור

סכום

שנתי/חודשי

תקרת משכורת קובעת

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס

15,712 ש"ח

חודשי

שיעור הפקדת מעסיק

שיעור הפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייחשב לעובד כהכנסה חייבת

עד 7.5%

חודשי

שיעור הפקדת עובד

שיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת. שיעור זה חייב להיות לפחות 1/3 משיעור הפקדת המעסיק.

עד 2.5%

חודשי

שונות

 

נושא

תיאור

סכום

שנתי/חודשי

שכר ממוצע במשק

שכר ממוצע במשק לשנת 2014

9,089 ש"ח

חודשי

שכר מינימום

שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור ממס

4,300 ש"ח

חודשי

תקרת פטור מענק פרישה

תקרת פטור על כספי פיצויים ומענקי פרישה לכל שנת עבודה

12,360 ש"ח

שנתי

תקרת פטור מענק במקרה של פטירה

תקרת פטור על כספי פיצויים ומענקים לכל שנת עבודה במקרה של פטירה

24,720 ש"ח

שנתי

תקרת קצבה מזכה

סכום הקצבה בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 43.5%

8,470 ש"ח

חודשי

פטור מירבי בגין קצבה מזכה

סכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה

3,684 ש"ח

חודשי

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן