מרכז המידע שלנו

השירותים שלנו

פוסטים אחרונים

התנהלות הקופות השונות בתקופת חל"ת/ פיטורין בעקבות משבר הקורונה

בימים כתיקונם, כאשר עובד יוצא לחל"ת, מוטל עליו להמשיך את הקופות באמצעות הפקדות פרטיות אשר יתבצעו על ידו. יחד עם זאת, ישנה חלוקה ברורה בין קופות שהינן למטרת חסכון בלבד לבין קופות המכילות בתוכן חסכון וכיסויים ביטוחיים.

קרן השתלמות, הינה קופה לחסכון בלבד ולכן בתקופת החל"ת, העובד למעשה לא ישלם כספים לקרן ההשתלמות, והוותק של הקרן (6 שנים) ימשיך להיספר ללא קשר למספר התשלומים בפועל ואם היה חוסר בתשלומים בתקופות מסוימות.

לא כך הנוהל כאשר מדובר בקרנות אשר מכילות בתוכן כיסויים ביטוחיים. בקרנות אלה, העובד מחויב להמשיך את הקופות על מנת להבטיח לעצמו המשך כיסוי ביטוחי ללא שינוי גם אם אינו חוסך תשלומים לפנסיה. כנגד תשלומים אלה, העובד "קונה" למעשה את הכיסויים הביטוחים בלבד אלא אם, ביקש להמשיך לחסוך בתקופה זו (גם אפשרות כזו קיימת, אך רוב העובדים אינם יכולים לעמוד בתשלומים מלאים כאשר מדובר בהפסקת עבודה מכל סוג שהוא).

המשמעות בפועל:
בקרנות הפנסיה – על פי תקנון הקרן, יופעל אוטומטית מנגנון שמירת זכויות.
הקרן בנויה כך שבמידה ולא נכנסו כספים לאחר חודש, הקרן תשלם לעצמה מתוך תגמולי העובד סכום לכיסוי הביטוחי: פנסיה לשארים ופנסיה למקרה של נכות. מנגנון זה יופעל אוטומטית עד 5 חודשים בהם לא נכנסו כספים באמצעות מעסיק.

בביטוחי המנהלים – העובד יבקש באמצעות טופס ייעודי, להמשיך הפקדות עבור הכיסויים הביטוחיים, כך שחלילה לא ימצא את עצמו בתקופה כזו ללא מענה. כיסויים ביטוחיים כוללים: כיסוי למקרה פטירה אם קיים בפוליסה וכיסוי לאובדן כושר עבודה.

כל הנאמר כאמור כפוף למכתב מהמעסיק המגדיר את יציאת העובד לחל"ת ואת תקופת החל"ת.

בימים טרופים אלה, בעידן הקורונה, כאשר עד כתיבת שורות אלה היו כ- 800,000 מובטלים חדשים ואנו צפויים לעוד גלי פיטורים שכפי הנראה יגדילו את כמות המובטלים לכפול מכך, עובד אשר יוצא לחל"ת כפוי, או גרוע מכך פוטור, מחויב אף הוא לדאוג לכיסוי הביטוחי אשר נגרע כתוצאה מאי העברת כספים לקופות.

מכיוון שמדובר על כמות לא מבוטלת של עובדים במשק חלק מחברות הביטוח החליטו לסייע ללא הביורוקרטיה ולהירתם למאמץ ולסיוע לעובדים, עד עתה חברות הביטוח שהודיעו שנרתמו לנוהל זה: מגדל, פניקס ומנורה וכפי הנראה גם שאר החברות ילכו בעקבותיהן.

להלן פירוט הנוהל כפי שמיושם באמצעותן:

ביטוח מנהלים

עם קבלת הודעה ממעסיק על יציאתו של עובד לחל"ת והפסקת התשלומים בגינו, תשלח חברת הביטוח לעובד מכתב המודיע לו על האפשרויות העומדות בפניו לשמירה על הפוליסה שלו.

הכיסוי הביטוחי יישמר למשך 3 חודשים, העובד אינו נדרש לפעולה כלשהי.

לקראת תום 3 החודשים נדרש העובד לשלוח את הודעתו במענה למכתב שקיבל ולעדכן כיצד ברצונו להמשיך.

קרן הפנסיה

בהתאם להוראות תקנון קרן הפנסיה, הקובע את זכויות העמיתים בקרן במקרה של הפסקת תשלומים לקרן, נשמרות זכויות העמית לתקופה של 5 חודשים, לכן, לעובד אשר מעסיקו ידווח בגינו על חל"ת ולא יועברו בגינו הפקדות, ישמר הכיסוי הביטוחי באמצעות ניכוי עלות הכיסוי הביטוחי מיתרת החיסכון שעל שמו בקרן.

עם קבלת הודעה ממעסיק על יציאתו של עובד לחל"ת והפסקת התשלומים בגינו, ימשיך להישמר בקרן הפנסיה הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ולמקרה פטירה בהתאם לגובה הכיסוי הביטוחי שהיה בחודש התשלום האחרון לקרן.

כאמור, הכיסוי הביטוחי יישמר למשך 5 חודשים, העובד אינו נדרש לכל פעולה.

בחודש הרביעי לאחר הפסקת התשלומים, ישלח לעובד מכתב המודיע לו על האפשרויות העומדות בפניו להמשך שמירה על הכיסוי הביטוחי בקרן. עד לסוף החודש החמישי להפסקת התשלומים, נדרש העובד לשלוח אלינו את הודעתו במענה למכתב שקיבל ולעדכן כיצד ברצונו להמשיך.

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן