מרכז המידע שלנו

השירותים שלנו

פוסטים אחרונים

ריסק זמני- הוראת שעה למניעת פגיעה בעובדים שהוצאו לחל"ת

כחלק מהתמודדות עם נגיף הקורונה, בתאריך 15.6.2021, חתם שר האוצר על הוראת שעה שמטרתה: מניעת פגיעה בכיסויים הביטוחיים של ציבור החוסכים שהוצאו לחל"ת או שצומצם היקף העסקתם ובעקבות זאת, ההפקדות לחסכון הפנסיוני שלהם הופסקו או קטנו באופן משמעותי.

הוראת השעה תאריך את תקופת הריסק הזמני האוטומטי ל- 12 חודשים בקרנות פנסיה החדשות ובקופות הביטוח ובכך תאפשר לעובדים לשמור על היקף הכיסויים הביטוחיים שלהם גם בתקופה בה הם לא מועסקים או שצומצם היקף המשרה שלהם ושכרם נפגע בלפחות 20%.

מהו ריסק זמני ?

קרן הפנסיה מכילה בתוכה 3 סוגי קצבאות: קצבת זקנה בגיל פרישה, קצבת שארים לאלמנה ויתומים במקרה פטירת העמית וקצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה.

גובה פנסיית שארים ונכות נגזרת ממסלול הביטוח שקבע העובד בהצטרפות לקרן הפנסיה  ומגובה השכר המבוטח של העובד: פנסיית שארים יכולה להגיע ל- 100% מהשכר ופנסיית הנכות ל- 75%.

כאשר עובד מסיים העסקה, או יוצא לחל"ת (חופשה ללא תשלום)- מופסקות הפקדות בגינו לחסכון הפנסיוני. המשמעויות הן: הפסקת הפקדות לחסכון וביטול הכיסויים הביטוחיים הקיימים (פנסיית שארים ונכות).

בקרנות הפנסיה קיים מנגנון ריסק זמני אוטומטי למשך 5 חודשים מיום הפסקת ההפקדות: בהסדר זה ישולמו לקרן הפנסיה עלויות הכיסויים הביטוחיים בלבד (ללא הפקדת חסכון) ובתמורה לכך יישמרו לעמית הכיסויים הביטוחיים באותם סכומים שהיו לו ערב הפסקת העסקתו. בתום 5 חודשי ריסק זמני אוטומטי, על העובד לדאוג לתשלום חודשי באופן עצמאי או לבצע הארכת ריסק זמני אל מול קרן הפנסיה. ניתן להאריך ריסק זמני מקסימלי למשך תקופת הוותק של העמית בקופה או עד 24 חודשים- הנמוך מבניהם.

לדוגמא:

עמית בעל וותק של 12 חודשים בקרן פנסיה, יוכל לבצע ריסק זמני מקסימלי עד לתקופה של 12 חודשים, ועמית בעל וותק של 60 חודשים, יוכל לבצע ריסק זמני מקסימלי עד לתקופה של 24 חודשים.

השפעות עיקריות לביצוע ריסק זמני בתוכנית הפנסיה:

 1. הגנה על גובה הכיסויים הביטוחיים כפי שהיו ערב הפסקת ההפקדות. לדוגמא:
  • שכרו הקובע של העובד הינו:  10,000 ₪
  • פנסיית שארים: 10,000 ₪
  • פנסיית נכות: 7,500 ₪.
  • בזמן הפסקת עבודה ועם ביצוע ריסק הזמני אירע מקרה ביטוח (פטירה/ נכות) – ישולמו גובה התשלומים הנ"ל לשארים.
 2. שמירה על קרן הפנסיה כפעילה גם בזמן הפסקת העבודה:
  • בהצטרפות לקרן פנסיה קיים הליך חיתום בו ממלא העובד שאלון בריאות ועל בסיסו מחליטה הקרן האם לקבלו לביטוח ובאילו תנאים. בזמן הפסקת עבודה והסדרת ריסק זמני נותרת התוכנית פעילה וכשיחזור העובד למעגל העבודה וימשיך הפקדות שוטפות עם מעסיקו החדש, לא יידרש במילוי הצהרת בריאות מחדש.
   במידה ולא יבוצע ריסק זמני, לעיתים די בכך שהעובד עבר אירוע רפואי משמעותי בזמן הפסקת העבודה בכדי שהקרן לא תסכים לבטח אותו בכיסוי ביטוחי- עם חזרתו למעגל העבודה.
 3. שמירה על וותק תקופת אכשרה:
  בקרן פנסיה קיימת תקופת אכשרה של 5 שנים בה העמית אינו זכאי לתשלום כיסוי ביטוחי (פנסיית שארים ונכות) במידה ומקרה הביטוח נובע מבעיה רפואית שהחלה לפני הצטרפותו לקרן פנסיה.
  בזמן ריסק זמני נשמר הוותק שכבר נצבר לעמית מיום ההצטרפות לתוכנית, כך שבמקרה תביעה נשמרות זכויותיו המלאות. לדוגמא:
  • וותק העובד בקרן פנסיה: 3 שנים.
  • העובד היה מובטל במשך שנתיים ובזמן זה ביצע ריסק זמני מקסימלי (24 חודשים)
  • חזר להפקיד עם מעסיקו החדש תשלומים לקרן הפנסיה במשך שנתיים וחצי עד שחלה במחלה שנבעה מבעיה רפואית קיימת והוא באובדן כושר עבודה.
  • היותו ושמר על ריסק זמני- נשמר לו וותק אכשרה של 5 שנים וזכאי לתשלום פנסיית נכות (3 שנות ותק ממעסיק קודם+ 2.5 שנות וותק ממעסיק חדש)
  • במידה ולא היה דואג לריסק זמני בתוכנית- היה נדחה לתביעת פנסיית נכות היות וצבר רק 2.5 שנים של וותק (מיום התחלת עבודה אצל המעסיק החדש)

אופן ביצוע ריסק זמני ועלויות:

עלות הריסק הזמני הינה נגזרת של :גובה ההכנסה הקובעת של העמית (ממנה נגזר גובה הכיסוי הביטוחי), מין, גיל, ומסלול הביטוח שנבחר. הסכום עבור הכיסויים הביטוחיים נע בין עשרות שקלים חודש ועד מאות שח'.

קיימות 2 אפשרויות תשלום ריסק זמני: האחת היא באמצעות הוראת קבע והשנייה היא מתוך צבירת הכספים לחיסכון בתוכנית הפנסיה.

לסיכום,

הוראת השעה מספקת מענה ל2 מצבים שהפכו שכיחים בתקופת הקורונה:

 1. חל"ת או סיום העסקה: הוארכה תקופת הסדר הריסק הזמני בקרנות הפנסיה מ-5 חודשים ל-12 חודשים, בזמן זה תנוכה עלות הכיסויים הביטוחיים באופן אוטומטי מתוך צבירת הכספים בקרן הפנסיה. מעבר ל- 12 חודשים אלו מומלץ לעובד לדאוג באופן יזום להארכת ריסק זמני עד לתקופת הוותק בקרן הפנסיה או עד 24 חודשים.
 2. עובד ששכרו הופחת בלפחות 20% יכול לפנות באופן יזום לקרן הפנסיה בתוך 3 חודשים ולבקש הסדר ריסק עבור חלק השכר שהופחת למשך תקופת ההפחתה ועד 12 חודשים. ובתוך תקופה זו יתאפשר לעובד להגדיל שוב את הכיסויים הביטוחיים ללא בחינה מחודשת של המצב הרפואי וללא תקופת אכשרה חדשה.

בכל שינוי תעסוקתי מומלץ לפנות אל סוכן הביטוח על מנת להבין את המשמעויות לכל עובד, ולבצע את הפעולות הנדרשות על מנת להגן על העובד ומשפחתו גם בזמני הפסקת עבודה.

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן