מרכז המידע שלנו

השירותים שלנו

פוסטים אחרונים

ביטוח חיים: כמה אתם שווים?

בין אם אתם שכירים, עצמאים או שכרגע בין עבודות- בפגישה השנתית עם סוכן הביטוח אחד הנושאים שייבחן הוא  כיסוי ביטוח למקרה פטירה, ויחד עמו השאלה:  האם הכיסוי הקיים מספק ?ואם לא, כמה ביטוח חיים עלי לרכוש?

במאמר זה ננסה לשפוך אור על נושא זה, ולהציג חלק מהפרמטרים המרכזיים שיש לקחת בחשבון על מנת לקבל את ההחלטה המתאימה לצרכים האישיים והמשפחתיים.

מהו ביטוח חיים?

ביטוח חיים, בדומה לכל סוג של ביטוח שנרכוש, תפקידו לייצר ולספק רשת ביטחון כלכלית להתמודדות יקירינו במקרה שנלך לעולמנו בטרם עת. סכום הביטוח ישולם למוטבים באופן חד פעמי או באמצעות תשלומים חודשיים – בהתאם לסוג הפיצוי שנרכוש.

האם קיים מרכיב ביטוח חיים בתוכניות הפנסיוניות שלי ממקום העבודה?

אכן כחלק מתוכניות פנסיוניות קיים מרכיב ביטוח חיים בהתאם לסוג התוכנית:

 1. בפוליסת ביטוח מנהלים/ חיים – בפוליסות שנפתחו עד פברואר 2019 – ניתן היה לרכוש ביטוח חיים (ריסק), כאשר סכום הביטוח ישולם למוטבים באופן של תשלום חד פעמי .

החל מפברואר 2019 לא ניתן לרכוש מרכיב ביטוח חיים במסגרת תוכנית זו, אלא בפוליסה פרטית שירכוש המבוטח בתשלום עצמאי.

 1. בקרן פנסיה– קיים כיסוי "פנסיית שארים" – ובמקרה פטירת המבוטח תשולם קצבה חודשית לבן/ ת הזוג לכל ימי חייהם, ולילדים עד גיל 21- גובה הקצבה נגזר מהשכר המבוטח לפנסיה, ממסלול הביטוח שנבחר, ומגיל ההצטרפות לקרן הפנסיה.
 2. בקופת גמל– לא קיים מרכיב ביטוח חיים, ובמידת הצורך יכול לרכוש המבוטח פוליסת ביטוח חיים באופן פרטי ובתשלום עצמאי.

 

מי צריך לרכוש ביטוח חיים ובאיזה סכום?

קיימות מספר גישות כדי לענות על שאלה זו, במאמר זה נתייחס לגישה בה יעריך המבוטח מהו הנזק הכלכלי שייגרם למשפחתו הקרובה – במקרה פטירתו. להלן נבחן מספר פרמטרים חשובים שיש לקחת בחשבון :

 1. האם וכמה בני משפחה/ אנשים אנו מפרנסים באופן שוטף?

כבעלי משפחה- נרצה לדאוג לבן/ת הזוג ולילדים להכנסה ראויה אשר תשמור על רמת החיים אליה הורגלו. גם במידה ובני משפחה נוספים כגון הורים נתמכים גם הם על ידינו באופן חודשי שוטף- ניקח גם אותם בחשבון לעניין רכישת ביטוח החיים.

כשמדובר באדם צעיר, רווק ובלי ילדים יש לבחון האם תומך בקרוב משפחה כלשהו (הורים, אחים) באופן חודשי  ובמידה ואינו תומך באיש לרוב נראה כי אינו זקוק לרכישת ביטוח חיים שכן במקרה פטירתו לא יתרחש כל נזק כלכלי למי מסביבתו. גם כאן אפשר לשקול רכישת ביטוח חיים לשם "ברות ביטוח" היות ובעתיד כשיקים משפחה ויהיה מעוניין ברכישת ביטוח חיים- ייתכן כי לא יוכל להתקבל לביטוח או שיוכל להתקבל בתעריף גבוה יותר מתעריף רגיל וזאת עקב בעיה רפואית קיימת המגדילה את סיכון חברת הביטוח.

 1. האם במקרה פטירה המשפחה תתקשה להסתדר מבחינה כלכלית?

במקרים רבים משק הבית מתקיים מההכנסות השוטפות של 2 בני הזוג, ובמקרה פטירה של אחד מהם נוצר חוסר שיורגש בהתנהלות החודשית השוטפת. מעבר למשכורת החודשית שתהייה חסרה במקרה פטירה, יש לקחת בחשבון גם פעולות רבות נוספות שביצע הנפטר שגם הן שוות כסף במידה ויהיה צורך לשלם עבורם  לבעלי מקצוע חיצוניים לדוגמא: המבוטח היה אחראי לטפל בילדים אחה"צ, להסיע לחוגים, עזרה בשיעורי בית, בישול וכו'- במידה ובן/ת הזוג יצטרכו לשלם עבור שירותים אלו- מדובר בהוצאה כספית לא מבוטלת בכל חודש.

 1. מהן ההוצאות החודשיות של המשפחה ?

כדי להבין מהו סכום הביטוח הנדרש לרכישה. עלינו לחשב את:

 • הוצאות המחיה הקבועות כגון: דיור, מזון, הוצאות רכב, ביטוחים ועוד. וכן לגובה החזר הלוואות / חובות.
 • הוצאות שיפור רמת החיים כגון: הוצאות בגין שיפוץ דירה, החלפת רכב, מימון נופש משפחתי שנתי .
 • סכומי כסף שתוכננו כמתן עזרה לילדים: כגון: מימון אירועים משפחתיים: בר/בת מצווה, חתונה, עזרה בלימודים, רכישת דירה .
 1. מהן ההכנסות החודשיות העומדות לרשות בני המשפחה במקרה פטירה?

כעת לאחר הבנת ההוצאות והסכומים הנדרשים למשק הבית. ניקח בחשבון את המשכורת של בן/ת הזוג או ילדים עובדים, הכנסות שיהיו זכאים להם במקרה פטירת המבוטח- מתוקף קצבאות חודשיות : ביטוח לאומי, קצבת שארים מקרן פנסיה וכן סכומי ביטוח חד פעמיים שיעמדו לרשותם כגון: ביטוח חיים, ביטוח ריסק משכנתא, קרן השתלמות, חסכונות, תיקי השקעות, נדל"ן ועוד.

 1. למשך כמה זמן נרצה לתמוך ולסייע לבן/ בת הזוג, לילדים?

כאמור, במקרה פטירה, קרן הפנסיה תשלם קצבה חודשית לבן/ת זוג למשך כל ימי חיו (כ60% מהשכר המבוטח בה) ולילדים עד גיל 21 (עד 40% נותרים מהשכר המבוטח) כך שבגיל 21 של אחרון הילדים נותרת קצבה בגובה 60% מהשכר המבוטח רק לבן/ת הזוג. יש לבחון האם סכום זה מספיק? האם תכנן הלקוח לתמוך בילדיו גם אחרי גיל 21, לעזור בדיור, מימון לימודים, חתונה . וכן האם לבן/ת הזוג יספיקו 60% מהשכר המבוטח להוצאות קבועות?

 

כאשר בוחנים את הפרמטרים הללו, ניתן לכמת במספרים האם קיים פער בין הוצאות המשפחה להכנסותיה במקרה פטירת הלקוח, וכן לבחון למשך כמה שנים יהיה קיים פער זה. לדוגמא:

אם ראינו כי במקרה פטירה קיים למשפחת המבוטח פער בסכום חודשי של 9,000 ₪ למשך 18 שנים. את הסכום החודשי נהפוך לסכום פיצוי חד פעמי (באמצעות מחשבון פיננסי) וזה יהיה סכום ביטוח החיים שנרכוש. ככל שיעברו השנים הסכום החודשי הדרוש ילך ויקטן.

 

לסיכום:

חישוב סכום הביטוח הנדרש במקרה פטירה שונה ממשפחה למשפחה ותלוי בגובה ההכנסה החודשית, גובה עזרה לילדים, משך זמן העזרה, וכן דאגה לבן/ ת זוג אחרי שהילדים עוזבים את הבית. גם אחרי שנרכש ביטוח חיים יש לבצע התאמות לאורך השנים לשינויים כגון: שינויים בשכר, גיל הילדים, הכנסות בן/ת זוג, קבלת ירושה ועוד. מומלץ להיפגש עם סוכן ביטוח בעל רישיון להבנת התמונה המלאה וקבלת החלטה מושכלת לעניין סכומי הביטוח שתשאירו ליקיריכם.

 

טבלת עזר להמחשה:

 

נתונים נוכחיים הכנסות  -במקרה פטירה הוצאות-  במקרה פטירה
הכנסה חודשית לקוח הכנסה חודשית בן/ת זוג הוצאות חודשיות שוטפות קבועות
(מזון, דיור, רכב, ביטוחים)
שווי חודשי- עבודה ללא שכר
(הסעות, ניקיון, טיפול בילדים)
קצבת שארים ביטוח לאומי הוצאות חודשיות- רמת חיים
(נופש,החלפת רכב, שיפוץ דירה)
משך שנות תמיכה בבן/ת זוג קצבת שארים קרן פנסיה (עד גיל 21 ילדים) עזרה לילדים – חד פעמי/ חודשי
(בר/ת מצווה, חתונה, לימודים, דיור)
משך שנות תמיכה בילדים קצבת שארים קרן פנסיה (אחרי גיל 21 ילדים)
סכומים חד פעמיים (השתלמות, חסכון, ביטוח חיים קיים)

 

 

* פער בין הכנסות להוצאות= גובה ביטוח חיים נדרש

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן