מרכז המידע שלנו

השירותים שלנו

פוסטים אחרונים

ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל- היכן עדיף לחסוך לפנסיה?

בין אם התחלתם עבודה חדשה, או שכבר התחלתם לחסוך לפנסיה במקום העבודה הקיים, בשלב כזה או אחר כולם מתמודדים עם השאלה: באיזה מוצר פנסיוני עדיף לנו לחסוך, היכן נצבור את החסכון הגבוה ביותר לגיל הפרישה וממי נקבל את הקצבה החודשית הגבוהה ביותר?

במאמר זה נבחן את סוגי המוצרים הפנסיונים העומדים לרשות כל חוסך, נסקור את הפרמטרים החשובים ואת היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמוצרים.

פנסיית חובה

כל עובד שכיר ומעסיקו או עובד עצמאי במדינה, מחויבים בביצוע הפקדות פנסיוניות, כאשר זכותו של החוסך לבחור את סוג המוצר הפנסיוני אליו יופקדו הכספים מידי חודש.

ניתן להפקיד את מלוא הסכום לאחד מסוגי המוצרים או, לחלק את סכום ההפקדה החודשי בין מספר מוצרים פנסיונים, כאשר כל מוצר נבדל ממשנהו באופן קבלת הכספים, בכיסויים הביטוחים, דמי הניהול והעלויות השוטפות אשר נגבות מהחיסכון לאורך השנים. כמו כן, ניתן לבקש גם לאחר בחירה במוצר וביצוע הפקדות אליו לנייד את הכספים ממוצר אחד למשנהו ללא קנסות ושמירת וותק.

להלן טבלת שיעורי הפקדה הנדרשים:

  הפקדת מינימום הפקדת מקסימום
שכיר- תגמולי עובד 6% 7%
שכיר- תגמולי מעסיק + א.כ.ע 6.5% 7.5%
שכיר- פיצויים עח' מעסיק 6% 8.33%
עצמאי 1)  עבור חלק ההכנסה החייבת ועד מחצית השכר הממוצע במשק – 4.45%

2)עבור חלק ההכנסה החייבת ומעל מחצית השכר הממוצע במשק – 12.55%

 

עד 16.5% מההכנסה המזכה

 

*תקרת הפקדה מוטבת לניצול מירבי של הטבות המס: 35,244 ₪ (נכון לשנת 2022)

 

רגע לפני קבלת החלטה איזה מוצר עדיף להלן נסקור את מאפייני המוצרים השונים:

בפני החוסך עומדות שלוש אפשרויות באמצעותם יכול להפקיד לחסכון פנסיוני: קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים. להלן נסקור מאפייני כל  מוצר:

קופת גמל

המוצר מנוהל בבתי השקעות ובחברות הביטוח. מדובר בתוכנית חסכון בלבד אשר אינה כוללת ביטוח למקרה פטירה ואובדן כושר עבודה ובמקרה הצורך יוכל החוסך לרכוש באופן פרטי כיסויים אלו. את כספי החסכון ניתן להשקיע במסלול השקעות לפי בחירת החוסך- החל ממסלול בעל סיכון נמוך ועד מסלול השקעות מנייתי .

מידע בגין תשואות שהניבה קופת הגמל- שקוף וזמין בכל עת באתר משרד האוצר: גמל נט.

ממוצר זה לא ניתן למשוך קצבה חודשית ולכן בגיל פרישה יש צורך לנייד הכספים – לקופה משלמת לקצבה  ולמשוך ממנה קצבה חודשית.

ביטוח מנהלים:

המוצר מנוהל בחברות ביטוח. מדובר בתוכנית הכולל חסכון וגם כיסוי ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה. המוצר אינו כולל ביטוח למקרה פטירה ובמקרה הצורך יוכל החוסך לרכוש באופן פרטי כיסוי זה. את כספי החסכון ניתן להשקיע במסלול השקעות לפי בחירת החוסך- החל ממסלול בעל סיכון נמוך ועד מסלול השקעות מנייתי .

מידע בגין תשואות שהניבה הפוליסה- שקוף וזמין בכל עת באתר משרד האוצר: ביטוח נט.

ממוצר זה ניתן למשוך קצבה חודשית, כאשר ניתן לקבע מקדם קצבה החל מגיל 60 בלבד.

קרן פנסיה מקיפה:

המוצר מנוהל בחברות ביטוח ובחלק מבתי ההשקעות. מדובר בתוכנית הכוללת חסכון וגם כיסוי פנסיית שארים (במקרה פטירה) וגם פנסיית נכות (במקרה אובדן כושר עבודה). את כספי החסכון ניתן להשקיע במסלול השקעות לפי בחירת החוסך- החל ממסלול בעל סיכון נמוך ועד מסלול השקעות מנייתי.

מידע בגין תשואות שהניבה הפוליסה- שקוף וזמין בכל עת באתר משרד האוצר: פנסיה נט.

ממוצר זה ניתן למשוך קצבה חודשית, כאשר מקדם הקצבה ייקבע רק במועד הפרישה.

קיימת תקרת הפקדה חודשית בגובה 4.326 ₪ והפקדה גבוהה יותר תועבר אוטומטית לקרן פנסיה משלימה.

 טבלת השוואת פרמטרים בין המוצרים הפנסיונים :

ביטוח מנהלים קרן פנסיה קופת גמל
סטטוס התקשרות עם היצרן חוזה משפטי תקנון אחיד לכל העמיתים תקנון אחיד לכל העמיתים
ד.נ. מקסימליים מפרמיה 4% (בפועל כ3%) 6% (בפועל כ2%) 4% (בפועל 0%)
דמי ניהול מקסימליים מצבירה 1.05% (בפועל כ0.5%) 0.50% (בפועל כ0.2%) 1.05% (בפועל כ0.8%)
השפעת תנודות שוק ההון על החסכון 100% מהכספים מושקעים בשוק ההון חלק מהכספים נהנים מתשואה מובטחת בגובה 4.86% והיתרה מושקעת בשוק ההון

(27.8% הבטחת תשואה לבני 50 ומטה, 60% לפנסיונרים)

100% מהכספים מושקעים בשוק ההון
מקדם המרה- לחישוב קצבה בגיל פרישה החל מ2013 -לא קיים  מקדם קצבה מובטח

המקדם ייקבע החל מגיל 60

לא קיים מקדם קצבה מובטח

המקדם ייקבע רק בזמן הפרישה

קופה אינה משלמת קצבה

בגיל פרישה יש לנייד הכספים למוצר משלם קצבה.

ביטוח במקרה פטירה לא ניתן לרכוש ביטוח למקרה פטירה תשלום פנסיית שארים חודשית לשאירי העמית. לא ניתן לרכוש ביטוח למקרה פטירה
ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה כיסוי אובדן כושר עבודה עם אפשרות להרחבה עיסוקית כיסוי פנסיית נכות- ללא אפשרות להרחבה עיסוקית לא ניתן לרכוש ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה

 

 טבלת סיכום יתרונות וחסרונות המוצרים:

ביטוח מנהלים קרן פנסיה קופת גמל
יתרונות ü     חוזה משפטי שאינו ניתן לשינוי

ü     מגיל 60 מקדם קצבה מובטח- הגנה מפני התארכות תוחלת חיים

ü     אובדן כושר עבודה- מורחב כולל הגנה על העיסוק הספציפי

ü     הבטחת תשואה בגובה 4.86% על חלק מהצבירות – בהתאם לגיל החוסך

ü     דמי ניהול מוזלים

ü     פנסיית שארים למקרה פטירה

ü     עלויות מוזלות לכיסויים ביטוחיים

ü     מוצר פשוט- ניתן להשוואה בקלות בין המוצרים המתחרים

 

ü     דמי ניהול מצבירה בלבד (ללא ד.נ. מהפקדות)

חסרונות ü     דמי ניהול יקרים ביחס לחלופות

ü     לא כולל ביטוח למקרה פטירה

ü     תקנון אחיד לעמיתים- יכול להשתנות בכל עת.

ü     פנסיית נכות- ללא הגדרת עיסוק ספציפי

ü     הפקדה מוגבלת בתקרה חודשית: 4,326 ₪.

ü     לא כולל כיסויים ביטוחיים (פטירה ונכות)

ü     לא ניתן למשוך מהמוצר קצבה חודשית

לסיכום, לכל מוצר פרמטרים ייחודיים, ולכל חוסך הצרכים האישיים שלו.  אנו מזמינים אתכם להיפגש עם המומחים הפנסיונים של משגב, לבחינת התיק הקיים, ולקבל מלוא המידע וההכוונה המקצועית הנדרשת על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה.

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן