מרכז המידע שלנו

השירותים שלנו

פוסטים אחרונים

ארבעה נושאים שחובה לבדוק בדוח הפנסיה השנתי

בימים אלו נשלחים הדוחות השנתיים לחוסכים במוצרים פנסיונים, הבשורות הטובות הן שהדוחות בנויים באופן אחיד בכל חברות הביטוח, פנסיה וגמל, מה שבהחלט מקל על קריאתם. הבשורות הפחות טובות הן שאנשים רבים מידי מתעלמים מהדוחות ואינם קוראים אותם ובעיקר לאור החשש כי לא יבינו כלום ושהנושא מסובך מידי.

תוכניות הפנסיה מהווים את הנכס הפיננסי הגדול ביותר שיצבור אדם בימי חייו, יש להתייחס אליהם בדרך הראויה ולהשקיע זמן להבנת המצב הקיים וביצוע שינויים (בעת הצורך) שישפרו את המצב הפיננסי והביטוחי כך שיתאימו לצרכים ולציפיות של החוסך.

במאמר זה ריכזנו עבורכם את ארבעת הנושאים המרכזיים והחשובים שיש לשים לב אליהם בדו"חות, ולצורך המחשה נשתמש בדו"ח שנתי מקרן פנסיה :

מה אני אקבל מקרן הפנסיה?

בחלק א' של הדו"ח מוצגת טבלה המרכזת את סך התשלומים הצפויים מקרן הפנסיה: קצבת הפנסיה העתידית וכן סכומים שיקבלו השארים/ מוטבים במקרה פטירת החוסך.

למה כדאי לשים לב?

 • יש לוודא כי הקצבה החודשית הצפויה לכם בגיל פרישה- תואמת את שכרכם, ואת ציפיותיכם.

קצבה נמוכה יכולה לנבוע מסיבות כגון: התחלת חסכון בגיל מאוחר, משיכת פיצויים בעזיבות עבודה, עבודה לא רציפה ועוד.

במידה והקצבה הצפויה נמוכה-ניתן להגדיל את אחוז ההפקדה שלכם לפנסיה ו/או לחסוך בנוסף לתוכנית הפנסיונית, גם באופן פרטי, על מנת לצמצם את הפער.

 • יש לוודא כי גובה קצבה חודשית במקרה של נכות מלאה ( במקרה אובדן כושר עבודה) משקפת 75% מהשכר ברוטו, וגובה קצבת השארים (במקרה פטירה) משקף 100% משכרכם ברוטו .

במידה וסכומי הביטוח נמוכים – ניתן לבחון שינוי מסלול ביטוח בקרן הפנסיה והגדלת סכומי הביטוח  לסכומים המקסימליים הניתנים.

 

סך התנועות בחשבון שלי:

בחלק ב' של הדוח יוצגו התנועות בחשבון במהלך השנה: בשורה הראשונה תוצג סך יתרת הכספים שנצברו עד לתחילת השנה, לאחר מכן סך הסכומים שהופקדו במהלך השנה, ומסכומים אלו יוצגו עלויות דמי ניהול ועלויות כיסויים ביטוחיים שנגבו במהלך השנה ולבסוף בשורה האחרונה יראה החוסך את סך יתרת הכספים בסוף השנה.

למה כדאי לשים לב?

 • בדקו כי יתרת הכספים בתחילת שנה תואמת את סך יתרת הכספים לסוף השנה הקודמת.
 • בדקו כי סך הכספים שהפקדתם יחד עם המעסיק במהלך השנה תואמת את הסכומים שנוכו מתלוש השכר בהתאם לשכר החודשי המבוטח שלכם.
 • בדקו כי דמי הניהול שנגבו תואמים את ההסכם/ ההטבות באם ניתנו לכם.

 

כמה זה עולה לי?

בחלק ג' של הדו"ח תוצג טבלה המפרטת את אחוז דמי הניהול שאתם משלמים לקרן הפנסיה. חשוב לבחון את גובה דמי הניהול ב3 המרכיבים: דמי ניהול מהפקדה, מהחיסכון והוצאות ניהול.

למה כדאי לשים לב?

 • דמי ניהול מהפקדה– מדובר בדמי ניהול חודשיים הנגבים מסכום ההפקדה שאתם והמעסיק מפרישים לקרן הפנסיה. דמי ניהול מקסימליים למרכיב זה הנם 6% אך בממוצע ניתן ליהנות מדמי ניהול בגובה של כ2% ולעיתים אף פחות מכך. מומלץ לבדוק את דמי הניהול ובמידה וגבוהים- לבחון אפשרויות הוזלה.

 

 • דמי ניהול מהחיסכון– מדובר בדמי ניהול שנתיים הנגבים מכל הסכום שנצבר לכם בקרן. דמי ניהול מקסימליים למרכיב זה הנם 0.5% אך בממוצע ניתן ליהנות מדמי ניהול בגובה של כ0.2% ולעיתים אף פחות מכך. במידה וקיבלתם הטבה בדקו כי משלמים דמי ניהול בהתאם לה. כמו כן במידה ודמי הניהול גבוהים מומלץ לבדוק את דמי הניהול ובמידה וגבוהים- לבחון אפשרויות הוזלה.

 

 • הוצאות ניהול השקעות– מדובר בעלויות נוספות לדמי ניהול מהפקדה ומחסכון. הוצאות אלו משקפות את העלות של הקרן שמעבירה את ניהול ההשקעות לגופים חיצוניים ונגבות מסך הסכום שנצבר לכם בקרן ומוגבלות עד ל0.25% . תשלום זה קבוע בכל חברה ואינו ניתן למיקוח. הוצאות ניהול השקעות הינן קבועות ואחידות לכל העמיתים בקרן ונקבעות לפי מסלול ההשקעות שבחרתם.

בשורה תחתונה כל חוסך נהנה מהתשואה נטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות ולכן מומלץ לבחון את הקרנות שמשיגות תשואות גבוהות ולאו דווקא את הקרנות בהן הוצאות ניהול השקעות נמוכות ביותר.

 

סך התנועות בחשבון שלי:

בחלק ב' של הדוח יוצגו התנועות בחשבון במהלך השנה: בשורה הראשונה תוצג סך יתרת הכספים שנצברו עד לתחילת השנה, לאחר מכן סך הסכומים שהופקדו במהלך השנה, ומסכומים אלו יוצגו עלויות דמי ניהול ועלויות כיסויים ביטוחיים שנגבו במהלך השנה ולבסוף בשורה האחרונה יראה החוסך את סך יתרת הכספים בסוף השנה.

למה כדאי לשים לב?

 • בדקו כי יתרת הכספים בתחילת שנה תואמת את סך יתרת הכספים לסוף השנה הקודמת.
 • בדקו כי סך הכספים שהפקדתם יחד עם המעסיק במהלך השנה תואמת את הסכומים שנוכו מתלוש השכר בהתאם לשכר החודשי המבוטח שלכם.
 • בדקו כי דמי הניהול שנגבו תואמים את ההסכם/ ההטבות באם ניתנו לכם.

 

באיזה מסלול השקעה הכסף שלי מנוהל?

בחלק ד' של הדו"ח יוצג מסלול ההשקעה שבחרתם ואת אחוז התשואה השנתית שביצעה הקרן בהשקעות.

חלק מהכספים שצברתם (כ30%) בקרן פנסיה נהנים מהבטחת תשואה של 4.86% לשנה, ויתרת הכספים  מושקעת בשוק ההון -בהתאם למסלול ההשקעות שבחרתם.

למה כדאי לשים לב?

 • ראשית בדקו כי מסלול ההשקעה משקף את רמת הסיכון המתאימה לכם: ככל שמסלול ההשקעה מכיל רמת סיכון גבוהה וחשיפה למניות – כך הסיכוי לרווח גדול הוא גבוה, אך מנגד הסיכוי להפסד בתקופות ירידה בשוק ההון- מסלולים אלו ייפגעו יותר ולהיפך.
 • באם המסלול תואם את רמת הסיכון- בחנו את התשואה שהשיגה הקרן לעומת גופים מנהלים אחרים. במידת הצורך ניתן לנייד את הקרן ללא תשלום מס וכולל שמירה על וותק ההפקדות.
 • במרבית הקרנות קיימים בשנים האחרונות מסלולי השקעות שהפכו פופולריים: מסלולים מחקי מדד- אשר מאפשרים למשקיע לפזר את הסיכון וליהנות מתשואות לאורך זמן, מסלולים אלו מבצעים השקעה במדדי מספר רב של חברות (כגון s&p500 המשקיע ב500 החברות הגדולות בארה"ב.

 

לסיכום, אנו ממליצים לא להתעלם מהדו"חות השנתיים, לקרוא אותם ולהבין אם קיימים פערים. אנו במשגב מזמינים אתכם ליצור קשר ונשמח לסייע לכם בבחינת התוכניות הפנסיוניות כולל הצגת המלצות מקצועיות התואמות את מצבכם, וצרכיכם האישיים והמשפחתיים.

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן