הסדרים קולקטיביים נוספים

לצד הסדר ביטוח בריאות קולקטיבי בארגון ולטובת מינוף כמות העובדים המהווה יתרון לגודל אל מול חברות הביטוח, קיימים לרשות המעסיק הסדרים נוספים לביטוחי קולקטיב בעבור עובדיו.

שירותי גורם מתפעל למעסיק

הגורם המתפעל הינו הגוף האמון על טיפול בהפקדות כספים שמעביר המעסיק בעבור המוצרים הפנסיונים של עובדיו, כולל טיפול בהיזונים חוזרים וביצוע בקרות לפירעון ההפקדות השוטפות […]

הסדר אשראי לעסקים

מרבית העסקים צורכים אשראי לצורך ניהול והתפתחות העסק, בין אם מדובר באשראי בנקאי או חוץ בנקאי.
במידה ואשראי חוץ בנקאי נמצא על הפרק, ניתן לקבל הלוואה בתנאים נוחים ביותר מחברות הביטוח.

ביטוח לעסקים

ביטוח עסק מספק למעסיק את ההגנה המלאה והמקיפה מפני כל תרחיש אפשרי לאורך חיי הפעילות העסקית. תרחישים רבים עלולים לגרום לנזק כספי/ אובדן מידע […]

הסדר פנסיוני

ניהול ההסדר הפנסיוני הינו שירות רב תחומי הכולל יצירת הסכמי הטבות, דמי ניהול וכיסויים ביטוחיים מול היצרנים, זאת בנוסף לשירותי שיווק ותפעול שנותן מנהל ההסדר עבור המעסיק ועובדיו.

הסדר בריאות קולקטיבי לעובדים

לצד האפשרות לרכוש ביטוח בריאות באופן פרטי, ניתן לרכוש ביטוח בריאות קולקטיבי, ביטוח זה מיועד לקבוצת עובדים שנהנית מיתרון הגודל והתאגדה כדי לרכוש פוליסת ביטוח במחיר אטרקטיבי ובאיכות כיסויים רחבה.