מרכז המידע שלנו

מעסיק יקר, סוף שנה לפניך? בדוק שכל העובדים מבוטחים בביטוח פנסיוני בהתאם לצו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק

רגע לפני סוף השנה, חשוב כי כל מעסיק יבדוק חובותיו לעניין הפקדות פנסיוניות של עובדיו. החל משנת 2008 עם פרסום צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, נדרש כל מעסיק לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני המתבצע באמצעות הפרשות של העובד והמעסיק. העובד אינו רשאי לוותר על זכותו להפקדות פנסיוניות, ורשאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו מעוניין להיות מבוטח (קרן פנסיה/ביטוח מנהלים/ קופת גמל) ולהודיע למעסיקו על בחירתו.

אחוזי ההפרשות בתחילה היו נמוכות, והועלו בהדרגה, עד שהחל משנת 2017 ואילך ההפרשות המינימליות שחייב בהם המעסיק הינם: 6% לטובת פיצויים, 6.5% (ועד 7.5%) לטובת תגמולי מעסיק+ א.כ.ע, ו6% הפקדת עובד לתגמולים. לעובד המבוטח באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות (מנוהלות באמצעות עמיתים) אחוזי ההפקדות שונים ועומדים על: 6% פיצויים, 7.5%  תגמולי מעסיק ו 7% תגמולי עובד

ההפקדות מחושבות לפי הנמוך מבין: ברוטו העובד או השכר הממוצע במשק, ובמידה וקיים למעסיק הסדר מיטיב מפנסיית החובה (הפקדות גבוהות יותר מהחוק)- יבצע הפקדות על פי ההסדר המיטיב.

גילאי העובדים הזכאים להפקדות פנסיוניות:

  • עובד- מגיל 21, עובדת מגיל 20.
  • עובד/ת חדש פנסיונר מגיל 67 ואילך (גבר ואישה)- במידה ומקבלים קצבה (למעט קצבת ביטוח לאומי)- אין חובה להפקיד להם.
  • עובד/ת קיים שהגיע לגיל פרישת חובה 67 וממשיכים לעבוד- יש להמשיך הפקדות פנסיוניות גם לאחר גיל פרישה (אין בחינת קבלת קצבאות)

 

ממתי?

עם קליטת העובד, על המעסיק לערוך בירור עימו לגבי קיומו/ קיומו של הסדר פנסיוני קודם:

  • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה- זכאי להפקדות לאחר 3 חודשים או עד סוף שנת המס –המוקדם מביניהם– ויעביר המעסיק הפקדות רטרואקטיבית מיום תחילת העבודה.

לדוגמא: עובד החל עבודתו אצל המעסיק בתאריך 1.11.2021 , זכאי להפקדות החל משכר דצמבר 2021 לפני תום שנת המס הנוכחית.

  • עובד שלא היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה- זכאי להפקדות לאחר 6 חודשי עבודה (לא רטרואקטיבי)
  • צו ההרחבה אינו מגדיר בבירור מיהו "עובד מבוטח בביטוח פנסיוני" : עובד אשר קיימת לו תוכנית פנסיונית פעילה/ או גם עובד אשר קיימת לו תוכנית פנסיונית והיא אינה פעילה .

 

מומלץ לפני תום שנת המס לבדוק את זכאותם של העובדים שנקלטו ברבעון האחרון של השנה, ולהעביר הפקדות עבורם ועבור העובדים הקיימים לא יאוחר מהמוקדם מבין: 7 ימי עסקים מיום תשלום השכר לעובד או 15 ימים מתום החודש שעבורו הפקיד המעסיק את שכר העובד.

כמו כן, על פי מתווה ההפקדות: ככל שעלות ביטוח אובדן כושר עבודה תהיה בתעריף נמוך ואטרקטיבי יותר- כך גדל הסכום שיופקד לתגמולי העובד ויגדיל את גובה הקצבה החודשית בגיל פרישה בהתאמה. זה הזמן לעשות סדר בתעריפים ובהטבות לעובדים ולבדוק היכן ניתן לשפר את מצב חסכונותיהם הפנסיוניים.

מה קרה לך?

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן